Rubikin kuution ratkaiseminen

Vielä yksi saitti kuution ratkomisesta? Kyllä. Tämä saitti kuvaa aloittelijan metodin, joka on suurin piirtein se, jolla itse opettelin kuution ratkomaan. Englanninkieliseltä puolelta löytyy lisäksi aineistoa jatko-opintoja varten.

"Minun" aloittelijan metodini on hyvin pitkälti kopioitu täältä. Kehittyneempiä metodeja varten olen kerännyt algoritmejä netistä, ja tarvittaessa kääntänyt algoritmit niin, että valkoinen puoli on alaspäin.

Jos tiedät jo jotain kuution ratkaisemista, tässä on lyhyt kuvaus metodista jota tällä hetkellä käytän: Valkoinen risti, 1L kulmat, 2L reunat, keltainen risti, LL kulmien orientaatio, LL kulmat paikoilleen, LL reunat paikoilleen.

Jos taas et tiedä kuution ratkomisesta mitään, eikä edellinen lause oikein auennut, älä murehdi vaan jatka eteenpäin.

Hyvin lyhyt sanasto ja algoritmien lukuohjeet.

Algoritmi

Siirtosarja, jolla pyritään tiettyyn lopputulokseen

Algoritmit kirjoitetaan kirjainsarjoina. Eri kirjaimet merkitsevät kuution eri sivuja. Ei kuution sivujen värejä, vaan sivujen sijaintia kun pidät kuutiota kädessäsi. Sivujen nimet ovat Up (ylä), Left (vasen), Front (etu), Right (oikea), Back (taka) and Down (ala). Kuva ja esimerkki helpottavat idean omaksumista:

esimerkki 1

Tässä kuvassa punainen sivu on F (etusivu), keltainen on U (yläsivu) ja vihreä on R (oikea sivu). Algoritmissä kirjain yksinään tarkoittaa, että sivua on käännettävä 90 astetta myötäpäivään. Kirjain ja heittomerkki tarkoittaa, että sivua on käännettävä vastapäivään. Tällä saitilla vastapäivään tehtävät siirrot on myös väritetty eri tavalla lukemisen helpottamiseksi. "Myötäpäivään" ja "vastapäivään" pätevät silloin kun katsot suoraan sitä sivua, jota olet kääntämässä. Kirjaimen jälkeen tuleva "2" tarkoittaa 180 asteen käännöstä.

Esimerkkinä: Jos ylläolevasta ratkaistusta tilanteesta tehdään algoritmi U R', näyttää kuutio tältä:

esimerkki 1b esimerkki 2
"Pala"

Yksi kahdestakymmenestä (keskellä ei ole palaa, ja keskipalat ovat kiinni ytimessä) palasta, joista Rubikin kuutio koostuu. Siirrettäviä paloja on kahta mallia: reunapala ja kulmapala. Kun kuutiota väännellään, reuna- ja kulmapalat liikkuvat ytimen ja keskipalojen ympärillä.

Usemmissa kuvissa kaikkia paloja ei ole väritetty. Ne palat, joilla ei ole kyseisessä vaiheessa merkitystä, on jätetty harmaaksi.

Orientaatio eli "onko se oikein päin?"

Kun pala on oikessa paikassa muihin paloihin nähden, se saattaa olla kuitenkin väärin päin. Tässä kuvassa kuutio on muuten ratkaistu, mutta kolme kulmapalaa on väärin päin:
Viimeisen kerroksen kulmien orientaatio

Permutaatio eli "onko se oikeassa paikassa?"

Palaryhmien permutaatiot ovat yhdistelmiä, joissa tietyt palat ovat väärillä paikoilla, mutta jotka saadaan oikeille paikoille siirtämällä palojen paikkoja "ringissä". Tässä kuvassa kuutio on muuten ratkaistu, mutta kulmapalat ovat väärässä permutaatiossa, eli väärillä paikoilla:
Viimeisen kerroksen kulmien permutaatio

Aloittelijan metodi ja eteenpäin

Vertailu tällä sivustolla esiteltyjen aloittelijan metodin ja muiden välillä:

Aloittelija Intermediate Advanced Expert
Valkoinen risti Tehdään valkoinen puoli ylöspäin. Kuutio käännetään sen jälkeen ylösalaisin Tehdään valkoinen puoli alaspäin.
Ensimmäisen kerroksen kulmat 3 (1 peilikuva) algoritmiä. Ei käytössä, kts. "F2L"
Toisen kerroksen reunat 2 (1 peilikuva) algoritmiä. Ei käytössä, kts. "F2L"
F2L "First two layers" eli "kaksi ensimmäistä kerrosta" Ei käytössä, kts. yllä Paljon algoritmejä tai jonkin verran ymmärrystä
Keltainen risti 2 algoritmiä 3 algoritmiä *)
Kierrä viimeisen kerroksen kulmat 1 algoritmi
Aseta viimeisen kerroksen kulmat paikoilleen 1 algoritmi
Aseta viimeisen kerroksen reunat paikoilleen 2 algoritmiä 4 algoritmiä

*) Mietin "Expert"-metodia sitten kun "Advanced" on hallussa.