Aloittelijan metodi

Tämä metodi on jatkokehitetty vanhasta aloittelijan metodistani, joka puolestaan on käytännössä kopioitu täältä, minkä jälkeen algoritmit on käännetty ylösalaisin, jotta kehittyneempien metodien opiskelu olisi helpompaa.

Tämä metodi on kasattu siten, että siitä olisi mahdollisimman helppoa jatkaa kehittyneempien metodien opiskelua. Tästä johtuen kaikki algoritmit eivät ole helpoimpia mahdollisia, kaikki aloittelijan algoritmit kun eivät ole yhteensopivia kehittyneempien metodien kanssa. Vanhan aloittelijan metodini kuvaus löytyy arkistoituna täältä, mutta jos haluat opetella kehittyneempiä metodeja myöhemmin, aloita tästä:

Valkoinen risti

Ensimmäinen vaihe kuution ratkaisemisessa on valkoisen ristin rakentaminen. Lopputuloksen pitäisi näyttää tältä:

valkoinen risti

Tämän aikaansaamiseksi kaikki sellaiset reunapalat, joissa on valkoista, on siirretty valkoisen keskipalan ympärille. Huomaa, että myös reunapalojen ei-valkoisten sivujen tulee olla saman värisiä kuin se keskipala, jonka vieressä ei-valkoinen pala on. Valkoisen ristin muodostamiseksi ei ole algoritmejä, se pitää vain opetella.

Käännä kuutio tämän jälkeen ylösalaisin. Seuraavat algoritmit ja kuvat olettavat keltaisen sivun olevan ylöspäin. Voit myös opetella tekemään valkoisen ristin siten, että keltainen puoli on ylöspäin; tämä helpottaa edistyneempien metodien opiskelua myöhemmin.

Lisää tietoa valkoisen ristin tekemisestä löytyy englanniksi täältä.

Ensimmäisen kerroksen kulmat

Seuraavaksi pudotetaan ensimmäisen kerroksen kulmapalat paikoilleen. Tähän vaaditaan vain 3 algoritmiä, joista kaksi on toistensa peilikuvia. Nämä peilikuva-algoritmit ovat itseasiassa niin helppoja, etten pidä niitä varsinaisesti algoritmeinä lainkaan.

Aloita siirtämällä kulmapala, jonka haluat laittaa paikoilleen, oman paikkansa yläpuolelle:

Ensimmäisen kerroksen kulmat

Tarvittava algoritmi riippuu siitä, millä puolella kulmapalaa valkoinen sivu on:

Valkoinen on sivulla.. Tee algoritmi:
U ("up", yläsivu) R2 U R2 U' R2
F ("front", etusivu, kuten esimerkkikuvassa) F' U' F
R ("right", oikea sivu) R U R'

Toista sama kaikille neljälle kulmalle.

Toisen kerroksen reunapalat

Edellisen vaiheen jälkeen kuutiosi pitäisi olla jotakuinkin tämän näköinen:

Toisen kerroksen reunat

Etsi seuraavaksi reunapala, jonka kuuluisi olla toisessa kerroksessa, mutta joka on tällä hetkellä viimeisessä (ylimmässä) kerroksessa. Siirrä reunapala paikkaan, jossa sen sivureuna on saman värinen kuin F- tai R-sivun keskipala. Muista: F = "front", etusivu ja R = "right", oikea sivu. Sen jälkeen voit tehdä toisen seuraavista algoritmeistä, riippuen siitä onko reunapala R- vai F-sivulla:

2. kerroksen reunat 1

U R U' R'
U' F' U F

2. kerroksen reunat 2

U' F' U F
U R U' R'

Huomaa, että näiden algoritmien alku ja loppu ovat samanlaisia, mutta eri järjestyksessä. Tämä helpottaa niiden opettelua.

Jos kuutiosi on tilanteessa, jossa tarvittava reunapala on jo toisessa kerroksessa, mutta väärässä paikassa tai väärin päin, toimi seuraavasti: Käytä kumpaa tahansa yllämainittua algoritmiä siirtääksesi mikä tahansa reunapala ylimmästä kerroksesta toiseen kerrokseen; tämä nostaa tarvitsemasi reunapalan ylimpään kerrokseen, jolloin voit tehdä algoritmin joka laittaa sen oikealle paikalleen.

Viimeinen kerros

Keltainen risti

Tee viimeiseen kerrokseen keltainen risti. Ristin reunapalojen sivujen väreillä ei ole tässä vaiheessa merkitystä. Ennen ristin tekemistä viimeisessä kerroksessa on ristin paikalla joku seuraavista kuvioista:

Jos näet tämän .. ..tee tämä:
Viimeisen kerroksen risti 1

F U R U' R' F'

Viimeisen kerroksen risti 2

F R U R' U' F'

Viimeisen kerroksen risti 3

Tee kumpi tahansa yllämainituista algoritmeistä, ja arvioi tilanne uudelleen.

Neljäs mahdollinen tilanne on se, että risti on jo valmis, jolloin voit siirtyä eteenpäin.

Käännä viimeisen kerroksen kulmat oikein päin

Tässä vaiheessa on seitsämän mahdollista ei-ratkaistua tilannetta. Kaikki ne voidaan ratkaista vain kahta algoritmiä käyttäen. Algoritmejä voi kuitenkin joutua tekemään useamman kerran. Itse asiassa yksikin algoritmi riittäisi, sitä vain pitäisi tehdä vielä enemmän kertoja. Nämä algoritmit kiertävät kolmea kulmapalaa myötä- tai vastapäivään:

LL corner orient CW

Kierrä kulmapaloja (paitsi oikeaa takakulmaa) myötäpäivään:

L U L' U L U2 L' U2

LL corner orient CCW

Kierrä kulmapaloja (paitsi vasenta takakulmaa) vastapäivään:

R' U' R U' R' U2 R U2

Jos kuutiosi ei ole tilanteessa, josta sen voi ratkaista kiertämällä kolmea vierekkäistä kulmaa samaan suuntaan, tee jompikumpi yllämainituista algoritmeistä saadaksesi kuution sellaiseen tilaan. Mistä tahansa seitsämästä tilanteesta voi kulmat ratkaista tekemällä korkeintaan kaksi algoritmiä. Aina ei vain ole itsestään selvää, mistä asennosta ja mikä algoritmi pitää tehdä ensimmäiseksi.

Tämä vaihe kyllä aukeaa pohtimallakin, mutta jos haluat lukea kulmien kiertämisestä enemmän, näiltä sivustoilta löytyy lisää ohjeita englanniksi:
Jasmine's beginner method page
Further tips for LL corner orientation page

Kun kulmat on kierretty oikein päin, pitäisi kuutiosi näyttää tältä:
Viimeinen kerros orientoitu

Aseta viimeisen kerroksen kulmat paikoilleen

Seuraavaksi siirretään viimeisen kerroksen kulmapalat oikeille paikoilleen kiertämättä niitä. Tässä vaiheessa on kaksi mahdollista tilannetta: Joko kahden kulmapalan paikaa täytyy vaihtaa keskenää, tai kolmen vierekkäisen kulmapalan paikkoja täytyy vaihtaa ringissä.

Ennen kuin teet tämän algoritmin, käännä U-sivua ("up", yläsivu) niin että "ajovalot" (kaksi kulmapalaa joiden samalla sivulla olevat reunat ovat saman väriset. Esimerkkikuvassa siniset) ovat B-sivulla ("back", takasivu). Jos kuutiossa ei ole "ajovaloja", tee algoritmi kerran niin ne tulevat näkyviin.

LL corner orient CCW

Aloita tämä algoritmi niin, että "ajovalot" ovat B-sivulla. Jos ajovaloja ei näy, voit aloittaa mistä asennosta tahansa.

Vaihda kulmapalojen paikkoja (etuvasenta lukuunottamatta) myötäpäivään.

R' F R' B2 R F' R' B2 R2

Siirrä viimeisen kerroksen reunapalat oikeille paikoilleen

Kun viimeisen kerroksen kulmapalat on käännetty oikein päin, ei jäljellä ole enää kuin reunapalojen siirto oikeille paikoilleen. Jos sinulla kävi tuuri, niin tämä vaihe on jo ratkaistu. Jos ei, niin tarvitse kahta algoritmiä kuution ratkaisemiseksi:

LL edges ccw

R2 U' F B' R2 F' B U' R2

LL edges cw

R2 U F B' R2 F' B U R2

LL edges diagonal Tee jompikumpi yllämainituista algoritmeistä, ja arvioi tilanne uudelleen.
LL edges opposite Tee jompikumpi yllämainituista algoritmeistä, ja arvioi tilanne uudelleen.

Kuutiosi pitäisi olla nyt ratkottu; Onnittelut!

Kun aloittelijan metodi sujuu, voit siirtyä jatko-opintoihin, ja opetella lisää algoritmejä, joilla osan vaiheista saa tehtyä nopeammin:
Continue to the intermediate method to learn a few extra algorithms to solve some of the stages in fewer moves.